Feiten

Jordanië

De spanning tussen radicale en gematigde moslims neemt toe in het land waar Islam de hoofdreligie is, volgens Open Doors. Volgens hun statistieken telde het land toen ongeveer 7.877.000 inwoners waarvan 129.000 christen zijn; dit is ongeveer 2 % van het totaal aantal inwoners.

Rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen in dit land de vrijheid hebben om samen te komen. Evangelische kerken worden door de overheid niet erkend en kunnen geen bouwvergunning krijgen. Evangelisatie is daar niet toegestaan.

Vooral christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar. Er is sprake van geheime samenkomsten; familieleden worden mishandeld; mensen worden uitgeleverd aan autoriteiten en voogdij over kinderen wordt afgenomen. Sommige moeten schuilen en andere vluchten hiervoor naar het buitenland.

Open Doors steunt de lokale kerken door versterking van de kerk en het verlenen van hulp aan vluchtelingen uit buurlanden.

Voor een hoopvolle toekomst

Ecuador

Ongeveer 45% van de bevolking leeft in armoede. Door ontbossing is sprake van landverschuivingen en modderlawines die met name de kwetsbare Ecuadorianen treft. Bendes zorgen voor angst en onveiligheid. Corruptie en criminaliteit tieren welig. De problematiek in Ecuador wordt gekenmerkt door verscheurde gezinnen, vaak door alcoholproblematiek. Wil je weten wat Compassion doet in Ecuador? Klik dan hier.

Geldzaken

Klik hier om de flyer van Compassion te bekijken om te bekijken waar het sponsorgeld van 2016 naartoe is gegaan. Dat jaar namen 263 mensen deel aan de Muskathlon en dat heeft ervoor gezorgd dat 2044 kinderen zijn opgenomen in het sponsorprogramma.

Van al het sponsorgeld gaat 6 % naar de organisatie. Dat betekent dat 94 % terechtkomt bij de kinderen en ouders via de Compassion projecten. Dit is alleen mogelijk door de grote hoeveelheid aan vrijwilligers. Deze organisatie blijft daarmee fors onder de norm van 25 % die het CBF (goede doelen keurmerk) hanteert.

De reis- en verblijfskosten voor de reis naar Jordanië zijn € 1.850,-. Deze kosten zal ik zelf betalen!

De giften zijn aftrekbaar van de belasting, omdat donaties gaan via de Stichting Vrienden van Gerechtigheid te Enschede, die een ANBI status heeft. De vervolgde christenen steunen kan ook door Open Doors voor €7,- per maand te machtigen. Hierdoor krijg ik €250,- op mijn teller erbij. Het sponsoren van een kind telde voor €1000,- op mijn teller. Dit komt doordat ze verwachten dat je de vervolgde christenen en het kind over een langere termijn zal gaan sponsoren.

Dan hier nog de gouden tip voor mensen, die al een kind sponsoren: Het is mogelijk om met een schenkingsakte voordeliger te sponsoren. Je legt dan je giften voor minimaal 5 jaar vast. Door zo’n akte zijn je giften volledig aftrekbaar van de belasting. Dit geeft voor sommige mensen zelfs ruimte om na te denken over het sponsoren van een tweede kind. Misschien wat voor jou? Klik hier.